ปลุกจิตสำนึกคุณภาพและสร้างแบรนด์ COOC

คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นคำสัญญาและฐานของ บริษัท

คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นตัวกำหนดอายุของผลิตภัณฑ์และเป็นชะตากรรมของการพัฒนาขององค์กร!!!!!!!

ไม่มีตลาดที่ไม่มีคุณภาพ!

หากไม่มีคุณภาพจะไม่มีประโยชน์!

ไม่มีคุณภาพโดยไม่ต้องพัฒนา!


微信图片_20190816175443.jpg

COOC เฟอร์นิเจอร์ เกือบ 700 คนจัดกิจกรรมแสดงประจักษ์พยานและทำลายล้างที่โรงงาน COOC เฟอร์นิเจอร์ กิจกรรมนี้ทำลายผลิตภัณฑ์หลายแสนรายการและผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มาจากคุณภาพไม่ดีและลูกค้าส่งคืนผลิตภัณฑ์

微信图片_20190816180347.jpg

微信图片_20190816180352.jpg

กรรไกร, ค้อน, ผลิตภัณฑ์นับแสนชิ้น

การแสวงหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดย COOC ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของ COOC ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและภารกิจ

微信图片_20190816175429.jpg

微信图片_20190816175423.jpg

微信图片_20190816175434.jpg


微信图片_20190816182414.jpg

微信图片_20190816182424.jpg